TERÀPIES

PSICOTERÀPIA
Psicòlegs a Figueres. Psicoteràpia. Consol Mercader

La psicoteràpia té com objectiu la recerca de les arrels i motivacions de qualsevol pertorbació del benestar emocional i la qualitat de vida. A vegades, s’abordarà el símptoma intentant suprimir o rebaixar el patiment que aquest comporta. En altres, el símptoma serà el motor que ens porti a entendre el sofriment que hi ha en nivells més profunds i que es manifesta a través d’ell. Es té en compte, moltes vegades, no només la causa eficient o inicial, sinó també la final.

Segons la demanda de la persona es portarà a terme una intervenció més cognitivo-conductual, sistèmica o analítica en funció de la realitat humana del pacient, i no en base a un enquadrament preestablert d’una determinada metodologia.

A la consulta atenem els següents malestars:

Angoixa, ansietat, depressió, estrès, insomni, toc, dependència emocional, situacions de pèrdua, crisis evolutives, manca d’autorealització, baixa autoestima, desorientació existencial i processos psicosomàtics.

ANÀLISI

Donada la meva formació en psicologia analítica junguiana, l’anàlisi i el procés d’individuació és el que domina el meu exercici professional. El malestar psíquic s’interpreta com la pèrdua de sentit vital o buit existencial; pot estar causat per circumstàncies exògenes o endògenes a la persona. L’anàlisi cerca restablir la connexió perduda amb el ser/sí mateix, trobar la relació profunda entre diversos fenòmens psíquics i abordar l’inconscient personal i col·lectiu amb la finalitat que el ser humà pugui reconnectar-se amb la seva centralitat. El símptoma, lluny de considerar-lo quelcom negatiu, al ser interpretat simbòlicament, ens obra  les portes a una altra visió fins aleshores desconeguda i ens guia cap a la font de la sanació. Al trobar un sentit a allò que provoca el malestar psíquic, la vida es desplega a un altre ser i sentir.

La psicologia analítica treballa els arquetips amb tota la seva riquesa simbòlica. En l’anàlisi es treballa l’ombra: els aspectes que encara no són coneguts pel “Jo” conscient, els arquetips “ànimus/ànima” que aporten simbologia diversa pel treball dels aspectes femenins i masculins inconscients, el “Sí mateix “o “self” arquetip de la totalitat i conductor d’autenticitat entre d’altres.

La psicologia analítica aporta l’escolta de somnis, records i pensaments que permeten una relació natural i oberta amb l’inconscient, també es treballa amb la imaginació activa, sent aquesta una de les  vies per accedir al món imaginal (que crea realitat, no fantasia) i hermenèutic-simbòlic. Es fa amb l’objectiu de connectar amb la funció transcendent per tal d’aconseguir la “unió de contraris” en última instància, la qual obra la vida a una altra dimensió i comprensió molt més profunda i que té com a finalitat ser una persona individuada i allunyada del pensament col·lectiu: ser sí mateix.

TALLER DE TREBALL ENERGÈTIC PSICO-CORPORAL
TALLER DE TREBALL ENERGÈTIC PSICO-CORPORAL. Palau Saverdera, Figueres. Consol Mercader.

A partir de la meva experiència i coneixement del Sistema Conscient per a la Tècnica del Moviment, treballo emocional i energèticament amb el cos ajudant a desbloquejar l’energia retinguda per conflictes i traumes per tal d’afavorir l’obertura a una consciència més amplia i integradora de l’ésser. Aquest mètode incorpora tècniques corporals i psicoanalítiques occidentals amb tècniques de ioga i filosofia oriental que atenen i comprenen el ser humà en una unitat/entitat física-psíquica-espiritual. Es comprèn que les energies físiques, emocionals i psíquiques són la manifestació d’una única energia formada per la integració de la energia personal/terrenal i la energia impersonal que ens transcendeix.