Política de privacitat

Tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi posa a la seva disposició la informació concernent a el tractament de les seves dades, així com el nostre Avís Legal i la Política de Cookies

Identitat

Denominació Social: Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi

Domicili Social: C / Joan Maragall n1 3er pis

Telèfon: 639342795

eMail: consolmercader@gmail.com

Finalitat

Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi és un gabinet de psicologia té com a finalitat:

 1. A) Donar informació objectiva, pràctica, interessant i útil que ajudi els usuaris en aspectes de les diferents branques de la psicologia. S’entén com a usuari tota aquella persona que navegui per la nostra web.
 2. B) Atendre les seves sol·licituds i consultes relacionades amb els nostres serveis a través de l’eMail o del qüestionari.
 3. C) Donar suport psicològic a les persones que sol·liciten els nostres serveis de psicologia i van voluntàriament als mateixos.
 4. D) Demanar informació sobre com utilitza el nostre lloc web, la freqüència amb la que accedeix a aquest i les hores de més trànsit per poder donar un millor servei en el futur.

Recull de Dades

Recopilem les seves dades personals de les següents formes:

 1. A) Directament a través de vostè mitjançant el formulari de la pàgina web, de l’adreça de correu electrònic facilitat o a través del nostre telèfon.

Les dades que recollim són molt limitats (com el seu nom, número de telèfon, adreça de correu electrònic).

 1. B) Quan visita el nostre lloc web a través de cookies segons la configuració del seu navegador.

Seguretat

D’acord amb el que estipula la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament d’aplicació (RD 1720/2007 Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi informa que totes les dades a les quals tingui accés facilitades pels usuaris del seu web, seran incorporades als seus fitxers, que es troben degudament regularitzats per adequar la presa de contacte, el manteniment i la gestió de la possible relació contractual amb els seus clients, o, si s’escau, la gestió de la seva sol·licitud d’informació o suggeriments sobre les nostres activitats, remeses a través del formulari que es troba a la part de contacte al web o per mitjà de les comunicacions dirigides a l’empresa a través de correu electrònic proporcionat .

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi es compromet a l’acompliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-los i d’adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, utilitzant els mitjans legals i tecnològics disponibles. De la mateixa manera, Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi adverteix que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, i que, per tant, l’usuari ha de ser conscient d’aquest fet.

El present lloc web té enllaços a altres pàgines web Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la política de protecció de dades adoptades en aquests llocs.

Dret d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició i revocació de Dades

Els usuaris tenen dret a:

 1. Accedir a les seves dades personals.
 2. Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 3. Dret de cancel·lació, permetent suprimir les dades que siguin inadequades o excessives.
 4. Oposar-se a el tractament de les seves dades en qualsevol moment.
 5. Limitació del tractament.
 6. Sol·licitar la portabilitat de les dades a un altre responsable sense impediments.
 7. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament

Els Usuaris podran exercir aquests drets per escrit amb signatura adreçat a Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi en la següent adreça electrònica: consolmercader@gmail.com

No obstant això, Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi es reserva el dret a negar-se a tramitar la seva sol·licitud quan les seves dades siguin necessaris per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o quan els tribunals actuïn en exercici de la seva funció judicial

Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari.

Comunicació de dades / transferència de dades a tercers

Les dades personals recollides podran ser comunicades, PER OBLIGACIÓ LEGAL, i segons la seva competència específica, a les administracions públiques per a l’exercici de les seves funcions institucionals, a entitats bancàries, a subjectes especialitzats en la gestió de sistemes d’informació i / o sistemes de pagament , a proveïdors amb els quals Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi tingui relació, a subjectes que Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi empri per a activitats promocionals, publicitàries, de màrqueting i comunicació, així com a proveïdors de serveis d’anàlisi web, a companyies asseguradores i financeres, a bufets d’advocats i consultores, a subjectes encarregats de la comptabilitat o d’auditoria de Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi i a autoritats públiques per al compliment de la llei. Així mateix a plataformes d’emmagatzematge i processament de dades.

 

Modificació de la present Política de Protecció de Dades

Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.