AVÍS LEGAL

– Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis:

L’usuari es compromet a utilitzar la Plataforma, els Serveis, els Continguts i aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic de forma diligent, correcta i lícita, i queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquesta web.

– Condicions d’ús: Tots els continguts del Lloc Web (incloent, però no limitat a, marques, noms de companyies, imatges, logotips i la presentació general de la web i els seus continguts) estan subjectes als drets de propietat intel·lectual o industrial de Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi o bé del seu autor. Cap ús d’aquest lloc web i / o dels continguts inclosos en ella pot dur-se a terme, de qualsevol manera que difereixi d’aquelles autoritzades per Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, descarregar, copiar, retransmetre o presentar per a un ús comercial (amb un «frame» «html» o per qualsevol altre mitjà) cap element d’aquest lloc web, ni el contingut d’aquest lloc web sense el consentiment previ i per escrit de Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi.

– Exclusions i Limitacions de Responsabilitat pel funcionament del Lloc Web Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel funcionament del Portal i / o els seus serveis. Si es produïssin interrupcions en el funcionament de la pàgina web, Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi intentarà, si això és possible, prendre mesures per assessorar a l’usuari.

– Exclusió i limitacions de responsabilitat dels continguts i la seva condició d’ús: Tots els diferents tipus de contingut inclosos en la Web estan disponibles per a l’usuari facilitant l’accés a la informació, productes i serveis subministrats o prestats per Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi. Aquest contingut es proporciona posant la màxima voluntat perquè tota la informació i tot el contingut d’aquest lloc web siguin totalment correctes. En tot cas Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi no assumeix cap responsabilitat, fins a on permet la legislació vigent- per inexactituds, omissions o errors en el nostre lloc web. Així mateix, per poder prestar un millor servei, Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi comunica que la informació exposada de bona fe en la pàgina web, un cop estudiada, pot provenir de fonts diferents a Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi, sent possible errors en tal informació, i per tant Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, no es farà responsable i s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats, ja sigui directament o indirecta. Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.

– Exclusions i Limitacions de Responsabilitat d’enllaços: Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi permet l’accés a altres pàgines web mitjançant enllaços, però no avala el contingut d’aquests llocs, ni tampoc garanteix la licitud, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació continguda en aquestes pàgines.

Modificació de l’Avís Legal

Dit tot l’anterior, Consol Mercader – Psicoteràpia i Anàlisi es reserva el dret a modificar l’Avís legal per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.